Coaching wedstrijdlopers

Aangezien trainingen bij Slopend worden gegeven aan grote groepen, is het voor wedstrijdlopers niet altijd mogelijk om efficiënt en specifiek genoeg te trainen; daardoor is de vooruitgang soms minder groot dan die zou kunnen zijn. Vanuit de trainers is er nu de ambitie om deze fanatieke wedstrijdlopers beter te begeleiden en stimuleren.

Omdat het niet haalbaar is om deze selecte groep apart te trainen en samen trainen vaak beter motiveert, wil ik mij graag inzetten voor persoonlijke begeleiding van deze wedstrijdlopers. Concreet betekent dit dat er een wedstrijdgroep wordt opgezet voor leden die de ambitie hebben om survivalruns (hard) te lopen en ook met die motivatie/mentaliteit trainen. Vervolgens zullen we om de tafel gaan om ieders persoonlijke doelen en verbeterpunten te evalueren. Indien mogelijk zal er binnen de trainingen betere afstemming zijn op de wedstrijdkalender en op onderdelen die de wedstrijdlopers graag willen trainen. Buiten de trainingen om zal begeleiding plaatsvinden door actief te informeren naar blessures, doelen, aankomende wedstrijden, gewenste trainingsonderdelen en -tips. Uiteraard zal dit alles niet ten koste gaan van de recreatieve trainingsgroep, in principe zal deze hier nauwelijks iets van merken.

Voor interesse of vragen kan je bij mij (Simon), andere trainers (trainers@slopend.com)  of het bestuur terecht!

Geef een reactie