10 oktober 2016

Sport & Cultuur TU Delft

beeld2_visie-architect-1024x500De TU Delft is de huissponsor van S.B.V. Slopend. Slopend is een van de 40
sportverenigingen die zijn aangesloten bij de Unit Sport & Cultuur van de TU Delft. Het doel van de Unit Sport & Cultuur is meerwaarde te creëren voor de universiteit als geheel door bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten, de kwaliteit van de campus en de maatschappelijke betrokkenheid van de TU Delft. Samen met zo’n 50 studentenorganisaties, honderden docenten en trainers, en vele anderen binnen en buiten de universiteit onderhoudt S&C een gevarieerd en dynamisch programma waaraan jaarlijks zo’n 9.000 studenten en medewerkers deelnemen.

Voor meer info over het Sport & Cultuurcentrum van de TU Delft, klik hier.