24 april 2019

Vertrouwenscontactpersonen

Wie zijn de Vertrouwens Contact Personen (VCP’s) binnen slopend?

Vanuit Slopend zijn er twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s): Pim en Sophia. Zij zijn het aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag, ongewenste omgangsvormen en misstanden. Log in om contact op te nemen met Pim of Sophia.

In dit bestand staan de gedragregels die worden gehanteerd door leden/begeleiders/trainers binnen de vereniging.

Wat doen de VCP’s?

De VCP’s zijn er om leden te helpen bij ongewenste omgangsvormen (zoals agressie, geweld, discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie), misstanden en integriteitsschendingen (zoals diefstal, belangenverstrengeling en misbruik van bevoegdheden) binnen de vereniging. Mocht er binnen Slopend (of daarbuiten) iets gebeurd zijn waar je met iemand over wilt praten, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit geldt ook als je iets ziet gebeuren, maar niet zelf de persoon daarop wilt/durft aan te spreken. Dus ook bij twijfel: bel, sms, whatsapp, mail of spreek ons aan bij een training. VCP’s zijn er om samen met jou vervolgstappen te vinden voor je situatie. Want de VCP’s weten waar je met verschillende problemen heen kan.

Vanzelfsprekend kan je ook altijd contact opnemen met iemand van het bestuur, een vertrouwenspersoon van TU Delft, of neem contact op met centrum veilige sport.